Sprememba prometnega rezima v predoru Karavanke za tovorna vozila nad 7,5 tone

Uporabnike predora Karavanke opozarjamo,  da je Zvezna ministrica za promet, inovacije in tehnologijo Republike Avstrije odredila prepoved vožnje skozi predor Karavanke za tovorna vozila, katerih NDM presega 7,5 tone.

V zvezi s tem vas obveščamo, da je predor ob sobotah od 23.6. do 1.9. med 5. in 12. uro na avstrijski strani zaprt za:
• tovorna vozila  z največjo skupno maso nad 7,5 ton in
• tovorna vozila s priklopniki, če skupna masa obeh vozil presega 7,5 tone.

Voznikom tovornih vozil v času zapore priporočamo uporabo drugih poti  oz. prilagoditev termina vožnje navedeni omejitvi prometa.
Priložena je uredba ministrice, kjer so navedena tudi vsa vozila, ki so iz prepovedi izvzeta.

Uredba zvezne ministrice za promet inovacije in tehnologijo R Avstrije

Vir: Dars, d.d.