Sprememba prometne ureditve na priključku Podtabor

Zaradi dokončanja razcepa Podtabor je na gorenjski avtocesti na priključku Podtabor zaprt uvoz na avtocesto iz Tržiča proti Kranju in Ljubljani. Dostop na avtocesto je možen po regionalni cesti R3-636 Zvirče - Podtabor, G2-101 Bistrica (Tržič) - Zvirče preko krožišča Podtabor ter priključka Podbrezje.