TOVORNA VOZILA V ZIMSKIH RAZMERAH

Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3 500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo, se za zimsko opremo šteje:

 • Zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
   
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki.

 • Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
   
 • Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
   
 • Vozila, ki uporabljajo zimsko opremo po drugi alineji, morajo imeti v zimskih razmerah na pogonskih kolesih ustrezne in pravilno nameščene snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke.
   
 • V zimsko opremo se štejejo pnevmatike, ki imajo profil globok najmanj 3 mm.
   
 • Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam. Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako “M+S” ali ”M.S” ali ”M&S”.

 

Pozimi se težave lahko pojavijo, ko vozila brez ustrezne zimske opreme obstanejo, predvsem na klancih. Ob tem se zgodi, da posledično obstanejo tudi druga vozila, kar je na klancih problematično predvsem za tovornjake, ki nimajo več zagona, da bi lahko nadaljevali vožnjo. To pomeni lahko tudi zastoje, zaprto cesto in daljše čakanje.

     

 

V skladu s 5. členom Odredbe o omejitvi prometa na cestah v RS je na vseh cestah v Republiki Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago in za vozila za izredne prevoze.

Velja torej obveznost samoizločanja za tovorna vozila. Mesta za izločanje so označena z ustrezno  prometno signalizacijo.

Na kritičnih mestih (klanci) je postavljena dodatna zimska signalizacija, ki prepoveduje promet tovornih vozil.

Vozniki tovornih vozil obveznosti samoizločanja in prometne signalizacije pogosto ne upoštevajo, zato koncesionarji prosijo za asistenco policije, ki tovorna vozila fizično izloča. 


Upravljalec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah zaradi zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet že zgoraj navedenih vozil.

O uvedbi ukrepa omejitve prometa mora upravljalec cest obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.

Skupaj je parkirnih mest za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji  7200, od tega 5658 na odstavnih pasovih in 1542 na počivališčih oziroma mejnih prehodih.

Za izločanje se uporablja enotna signalizacija, in sicer zgolj dva znaka, prepoved za priklopnike in polpriklopnike ali za vozila nad 7,5 t.

Tovorna vozila se iz prometa izloča, ko je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:

 • če je napovedano več kot 20 cm snega v treh urah,
 • burja nad 80 km/h
 • po navodilu policije,
 • izločanje v tujini,
 • večje število prometnih nesreč,
 • ocena upravljalca,
 • močno zmanjšana vidljivost.

 

40 evrov je globa, če motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme.

Če se vozilo, ki nima predpisane opreme v prometu zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet, je globa 500 evrov in 5 kazenskih točk. Prav tako zaradi neupoštevanja prometne signalizacije za označitev zimskih razmer, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.

Zaradi neočiščenega motornega ali priklopnega vozila pa 200 evrov. Na vozilu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.


S 1 000 evri se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na določenem delu ceste.


Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

Več o globah za prekrške v zimskem času.

Zaradi varnosti voznikov se zaradi burje prepove promet za določene skupine motornih vozil na hitri cesti H4 Nanos - Vrtojba.

Ločimo štiri stopnje omejitev glede na hitrost sunkov burje. Te spremljajo v nadzornih centrih DARS, kjer prepovedi tudi odredijo.

Slika lahko vsebuje: besedilo, ki pravi »I. STOPNJA 80 100 km/h PREPOVED: počitniške prikolice, hladilnike in vozila ponjavami do skupne mase 8 ton II. STOPNJA 100 130 km/h PREPOVED: počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila ponjavami III. STOPNJA 130 150 km/h PREPOVED: počitniške prikolice, hladilnike, vsa vozila ponjavami in avtobuse IV. STOPNJA nad 150 km/h ZAPORA ZA VSA VOZILA PROMET.SI 1970 12km km ^«

 

V zimskem času je zelo pomembno, da upoštevamo naslednja priporočila:

 • Nikoli se na pot ne odpravimo brez ustrezne zimske opreme.
 • Poskrbimo tudi za ustrezno pripravo vozila.
 • Pomembno je tudi, da je v rezervoarju vedno zadostna količina goriva, prav pa v primeru zastojev pridejo tudi lopata, voda, prigrizki, zdravila, če jih redno jemljemo, topla oblačila in obutev in dodatna baterija za telefon. 
 • Nujno je, da vozilo pred začetkom poti očistimo. Najprej zato, da imamo boljšo vidljivost, pa tudi zato, da padajoči sneg in led z vozila med vožnjo ne poškodujeta drugih vozil in udeležencev prometu.  

Pred potjo vedno preverimo trenutno stanje na cestah. Na voljo imamo več možnosti, na teletekstu na straneh 170 – 173, na telefonskih številkah 1970 in 080 22 44 (odzivnik), na spletni strani www.promet.si, s pomočjo mobilne aplikacije Promet+ ter s poslušanjem radijskih postaj.

 

Na spletni strani www.promet.si se lahko preko povezave Mojpic naročite na obvestila o stanju na cestah.