Zapore cest v času prireditve v Škofji Loki

V času prireditve v Škofji Loki bo izvedena večurna popolna zapora državne ceste, ki vodi iz Poljanske doline v Škofjo Loko. Obvoz za osebna vozila je predviden po trasi Log nad Škofjo Loko – Gabrška Gora – Mlaka nad Lušo – Jarčje Brdo – Spodnja Luša – Praprotno – Podlubnik.

Popolne zapora so predvidene v naslednjih terminih:
-15.3. (od 15:30 – 19h),
-20.3. (od 19:30 – 23h),
-21.3. (od 19:30 – 23h),
-22.3. (od 15:30 -19h),
-27.3. (od 17:30 – 21h),
-28.3. (od 19:30 – 23h),
-29.3. (od 15:30 – 19h),
-6.4. (od 15:30 – 19h),
-11.4. (od 19:30 – 23h),
-12.4. (od 15:30 – 19h).

V primeru potrebe po izvedbi predstave v rezervnih terminih bodo večurne popolne zapore izvedene po posameznih datumih kot sledi: 17.4. (od 17:30 – 21h), 18.4. (od 19:30 – 23h), 19.4. (od 15:30 – 19h).

Možen obvoz voznikov tovornih vozil je čez Vrhniko in Horjul. Na odseku Škofja Loka – Češnjica pa bodo izvedene krajše do 15 minutne popolne zapore brez obvoza za osebna ali tovorna vozila.

Vir: ŠP