Zapore ob kolesarski dirki med 19. in 22. junijem

Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo potekala v štirih etapah med 19. in 22. junijem, bodo kratkotrajno zaprti tudi nekateri odseki državnih in lokalnih cest. 

Četrtek,19. junij (1. etapa):
16.30 - 21.30 Ljubljana (Kongresni trg, Slovenska cesta, Zoisova ulica, Dolenjska cesta, Karlovška cesta, predor pod Gradom,  
Krekov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Wolfova ulica)

Petek, 20. junij (2. etapa): 

7.00 - 14.30 Ribnica (Majnikova ulica)
10.30 - 12.30 Ribnica (Kolodvorska cesta)
12.30 - 17.00 ceste na relaciji Ribnica - Sodražica - Hrib pri Loškem potoku - Nova vas - Ribnica - Kočevje - Petrina - Osilnica - Kočevska reka - Kočevje
7.00 - 14.30 Kočevje (Ljubljanska cesta)
16.00 - 17.00 Kočevje (Kolodvorska cesta, Cesta v Mestni Log) 

Sobota, 21. junij (3. etapa):
11.30 Rogaška slatina (Zdraviliški trg)
12.00 - 17.30 ceste na relaciji Rogaška Slatina - Šentjur - Lesično - Podčetrtek - Rogaška Slatina - Poljčane - Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica - Trije Kralji

Nedelja, 22. junij (4. etapa): 
12.00 - 16.15 ceste na relaciji Škofja Loka (Mestni trg) - Jeprca - Vodice - Moste - Mengeš - Trzin - Domžale - Moravče - Vače - Litija - Šmartno - Bogenšperk - Medvedjek - Trebnje - Novo mesto
5.00 - 21.00 Novo mesto (Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo)
15.00 - 16.00 Novo mesto (Kandijski most)

Na trasi so predividene približno pol urne zapore posameznih odsekov. Za natančnejši potek posameznih etap in predvidene čase zapor si oglejte časovnice na tej povezavi:

Vir: Dirka po Sloveniji